Aktuálny leták

Vyh¾adávanie       

REGISTRÁCIA
Pre registráciu pošlite e-mail na adresu eshop@phobos.sk s nasledovnými údajmi: Názov firmy, sídlo, IÈO, DIÈ, IÈDPH a telefonický kontakt. Po overení Vám budú prístupové údaje zaslané e-mailom.

POZNÁMKA: Registrácia je urèená pre podnikate¾ov, živnostníkov a firmy, registrácia fyzických osôb bez prideleného IÈO a DIÈ nie je možná. E-shop neslúži ako maloobchodný predaj.